Logopedie Schaijk-Herpen richt zich op de zorg die nodig is als er problemen zijn met de stem, spraak, taal en gehoor. Wij behandelen stoornissen op het gebied van persoonlijke communicatie.

Logopedie Schaijk

MENU

 

Logopedie Schaijk-Herpen/ Stem:

Als onderzoek door de kno-arts geen afwijkingen aan de stembanden laat zien, zal de logopedist de stem verder onderzoeken. De mogelijkheden van de stem wat betreft hoogte, luidheid en draagkracht worden bepaald. Het voornaamste doel van de behandeling zal zijn de mogelijkheden van de stem zo goed mogelijk te benutten. Klik hier voor info over zwakke stem

 

Logopedie Schaijk-Herpen/ Larynx-manipulatie:

Veel stemstoornissen gaan gepaard met te veel spanning in de spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Naast de traditionele adem- en stemtechnieken zijn wij getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx.

Deze speciale technieken zijn goed toepasbaar voor dit gebied om een te veel aan spanning in deze spieren te onderkennen, te verminderen of op te heffen. Dit wordt manuele larynx facilitatie genoemd. Klik hier voor info over larynx

 

Logopedie Schaijk-Herpen/ Gehoor:

De logopedist is de aangewezen persoon om te onderzoeken of en hoe groot de taal- en spraakachterstand is. Zowel het begrijpen als het uiten van taal wordt onderzocht. In onze behandeling wordt aandacht besteed aan het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak.

Klik hier voor info over slechthorendheid

 

Logopedie Schaijk-Herpen/ Spraak:

De logopedist kan adviseren of en wanneer behandeling nodig is en welke therapie het meest effectief is.

Mond-ademen moet bij kinderen zo vroeg mogelijk worden gestopt, omdat dit terugkerende verkoudheden en oorontstekingen kan voorkomen.

Klik hier voor info over slissen en lispelen

 

 

Lorskensstraat 1e - 5374 BC Schaijk | Postadres - Julianastraat 19 - 5374 BS Schaijk

Telefoon: 0486 - 463093 - K.v.K nummer: 63753197

Logopedie Schaijk

Logopedie Schaijk-Herpen richt zich op de zorg die nodig is als er problemen zijn met de stem, spraak, taal en gehoor. Wij behandelen stoornissen op het gebied van persoonlijke

communicatie.

Logopedie Schaijk

Logopedie Schaijk

Om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, hechten we veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid.  De logopedisten van logopediepraktijk Schaijk-Herpen zijn lid van de beroepsvereniging de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Ook zijn al onze logopedisten kwaliteits geregistreerd of ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Onze logopedisten blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke na- en bijscholing. Ook zijn onze logopedisten lid van de kwaliteitskring van NVLF.

 

Logopedie Schaijk-Herpen/ Adem:

De logopedische behandeling van Adem-patiënten zal er vooral op gericht zijn om met oefeningen de adem mogelijkheden te vergroten en zoveel mogelijk te behouden, ook tijdens inspanning en bij spanning.

Klik hier voor info over hyperventilatie

 

Logopedie Schaijk-Herpen/ Stem:

Als onderzoek door de kno-arts geen afwijkingen aan de stembanden laat zien, zal de logopedist de stem verder onderzoeken. De mogelijkheden van de stem wat betreft hoogte, luidheid en draagkracht worden bepaald. Het voornaamste doel van de behandeling zal zijn de mogelijkheden van de stem zo goed mogelijk te benutten.

Klik hier voor info over zwakke stem

 

Logopedie Schaijk-Herpen/ Larynx-manipulatie:

Veel stemstoornissen gaan gepaard met te veel spanning in de spieren in en rondom het strottenhoofd (de larynx). Naast de traditionele adem- en stemtechnieken zijn wij getraind in het masseren en manipuleren van het strottenhoofd, de larynx.

Deze speciale technieken zijn goed toepasbaar voor dit gebied om een te veel aan spanning in deze spieren te onderkennen, te verminderen of op te heffen. Dit wordt manuele larynx facilitatie genoemd.

Klik hier voor info over larynx-manipulatie

 

Logopedie Schaijk-Herpen/ Gehoor:

De logopedist is de aangewezen persoon om te onderzoeken of en hoe groot de taal- en spraakachterstand is. Zowel het begrijpen als het uiten van taal wordt onderzocht. In onze behandeling wordt aandacht besteed aan het verminderen van de taalachterstand, het aanleren van een goede uitspraak.

Klik hier voor info over slechthorendheid

 

Logopedie Schaijk-Herpen/ De Auditieve verwerkingsproblemen:

De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op taal, spraak, lezen en spellen.

 

Logopedie Schaijk-Herpen/ Taal:

Logopedie is zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen persoonlijke communicatiestoornissen voor jongeren en ouderen.

Klik hier voor info over vertraagde taalontwikkeling

 

Logopedie Schaijk-Herpen/ Spraak:

De logopedist kan adviseren of en wanneer behandeling nodig is en welke therapie het meest effectief is. Mond-ademen moet bij kinderen zo vroeg mogelijk worden gestopt, omdat dit terugkerende verkoudheden en oorontstekingen kan voorkomen.

Klik hier voor info over slissen en lispelen

 

Logopedie Schaijk-Herpen/ Specialisaties:

Logopedie Schaijk-Herpen heeft zich gespecialiseerd in de volgende behandelingen:

 - Larynx manipulatie - LaxVox - Sensorische integratie

 - OMFT- Hodson&Paden - Denk simulerende Gesprek Methodieken - Meertaligheid - Metaphon - Taal in blokjes - Autisme of 'gewone' communicatieproblemen - Dyslexie - Leespraat - Autisme spectrumstoornis

- Interdisciplinaire diagnostiek

 

Lorskensstraat 1e - 5374 BC Schaijk

Postadres - Julianastraat 19 - 5374 BS Schaijk

Tel. 0486 - 463093 - K.v.K  63753197

Logopedie Schaijk

Gehoor: